header, PRELOAD menu bg, PRELOAD footer bg, PRELOAD

Mogę zaoferować...

 1. Diagnoza logopedyczna
 2. Terapia logopedyczna wad wymowy m.in.:
  • sygmatyzmu – nieprawidłowej realizacji głosek [sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź];
  • rotacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski [r];
  • lambdacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski [l];
  • kappacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski [k];
  • gammacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski [g];
  • mowy bezdźwięcznej – wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięcznych odpowiedników np. p,k zamiast b,g;
 3. Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 4. Terapia dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 5. Terapia mowy dziecka z upośledzeniem umysłowym, FAS, autyzmem, zespołem Aspergera
 6. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 7. Terapia neurologopedyczna pacjentów m.in. z afazją, dyzartrią i innymi schorzeniami neurologicznymi

Terapia prowadzona jest w gabinecie lub w domu pacjenta (na terenie miast: Chorzowa, Bytomia, Świętochłowic, Siemianowic, Rudy Śląskiej).

Czas trwania zajęć, metody i formy pracy oraz cena dostosowywane są indywidualne do każdego pacjenta.